Friidu Kahjo – “Bakelsen” | Näyttely 13.1 – 5.2.2015

Bakelsen | 13.1-5.2.2015

Vindängen – Folkhälsanhuset i Esbo

Vindgränden 6, Hagalund

Öppet vard. kl. 9-16. SVEN

Taiteilja – Friidu Kahjo

Download: Friidu Kahjo – Näyttely | Vindängen/Hagalund.pdf