Taidekortteliyhdistys ry

Taidekortteli sijaitsee Roihupellon teollisuusalueella Itä-Helsingissä helppojen kulkuyhteyksien varrella. Ensimmäiset taiteilijat löysivät Roihupellon teollisuusalueelta sen teollisuudelta vapautuneet tilat vuonna 2006, jonka jälkeen Taidekortteli on laajentunut merkittävästi. Alueella toimii nykyään noin 60 eri alojen taitajaa: taidemaalareita, keraamikkoja, suunnittelijoita, graafikoita, kuvanveistäjiä, taidekäsityöläisiä, muotoilijoita, sarjakuvapiirtäjiä, valokuvaajia, kirjailijoita ja valotaiteilijoita. Taidekortteli on SKJL:n eli Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsen.

Taidekortteliyhdistys ry. perustettiin vuonna 2015 alueen taiteilijoiden yhteistyön vahvistamiseksi ja toimintaympäristön kehittämistyön tueksi. Yhdistys järjestää tapahtumia, kursseja, näyttelyitä ja pitää yhteyttä eri sidosryhmiin toiminnan vahvistamiseksi. Vuosittain valittavat toimikunnat suunnittelevat tulevan vuoden painopistealueet näyttelytoimintaan, tiedotukseen ja tapahtumiin. Taidekorttelin työtilat sijaitsevat useissa eri osoitteissa ja parhaiten niihin pääsee tutustumaan vuosittain pidettävissä avoimissa ovissa. 

Synergiaetua vahvasta yhteisöstä

Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat avoimuus, yhteistyö, toimintavapaus ja yksityisyyden kunnioittaminen. Tavoitteena on pitää Taidekortteli alueena, joka antaa siellä toimiville taiteilijoille synergiaetua vahvasta yhteisöstä ja toimii samalla Itä-Helsingin alueen merkittävänä taideyhteisönä. Osana taiteilijoiden työn tukemista Taidekortteli hoitaa yhteistä tiedottamista eri viestintäkanavien kautta.

Yhdistyksen avoimuusperiaatteen mukaan jäseneksi pääsevät kaikki alueella työskentelevät taiteilijat taiteenalasta riippumatta. Pitkällä aikavälillä Taidekortteliyhdistys pyrkii monipuolistamaan taiteiden välistä toimintaa esimerkiksi yhteisten tapahtumien kautta. Tulevaisuuden tavoitteina on myös saada oma monitoimitila, jossa olisi mahdollisuus pitää näyttelyjä, tapahtumia, kursseja ja taidelainaamoa.