Leena Räsänen

Olen taidemaalari ja olen valmistunut Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2015. Tekniikkani on useimmiten öljy, tai erilaiset sekatekniikat, joissa käytän öljyä, akryyliä, akvarellia ja/tai värikynää. Maalaukseni syntyvät jostain lähtökohdasta, joka kehittyy, selkeytyy, epäselkeytyy tai muuttuu täysin maalauksen edetessä, ja lopulta tiivistyy. Lähtökohta voi olla esimerkiksi aistimus, havainto, tai mielikuva jostain keskustelusta tai ajatuksesta. Ajattelen tekemällä ja teen luovan työn enimmäkseen toteutuksen aikana. Viime aikoina minua ovat kiinnostaneet rytmi, toisto ja kontrastit. Se, kuinka samankaltaisten elementtien välille syntyy jännitteitä.

I am a painter and I graduated from the Free Art School in 2015. My most common techniques are oil or mixed media with oil, acrylic, aquarelle and/or pencil crayon. I paint spontaneously with a hint of an idea that gets clearer, blurrier, or changes during the process. The subject can be for example a sensation, perception, or a vision about a conversation or a thought. Lately I have been interested in rhythm and repetition: how similar elements placed close together communicate.


Linkkejä

Sähköposti: leena.rasanen1@gmail.com

Nettisivut: http://www.leenarasanen.com/