Maria Juva

Maalaaminen on minulle tapa hahmottaa elämää ympärilläni. Olen kiinnostunut kuvaamaan ihmistä, hänen ympäristöään, kulttuuriaan, tunteitaan ja toiveitaan. Maalaan todellisuutta minkä kohtaa päivittäin, mutta yhtä merkittävää on se, mitä vaille jää.


Linkkejä

Nettisivut: https://www.mariajuva.com/